Ελληνικά // English // Russsian // Deutsch
HomeCompany ProfileOlive oilContactNewsOffer Request
Monday, October 24, 2016
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΕΧΤRA VIRGIN OLIVE OIL TOTAL CONTROL

Home

The organization "Polymenakos Dimitrios" is active in the field of Olive Oil production, in the sectors of harvesting and delivering, processing, refining, packaging and marketing.

The production process begins with harvesting of the olive fruit producing trees, and culminates with the final segregation of three different phases:

  • Extra Virgin
  • Organically Cultivated and
  • Complete Ingredients.
 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Olive Oil which is always the current year's production, from the company owned and operated olive oil fields.  Always with the utmost quality achievable, and a finite characteristic aroma and color.
Order online

 
 

EXTRA VIRGIN ORGANIC OLIVE OIL 

Olive oil organically produced of the highest quality.  The methods of  cultivation and organic product result has been certified by all the international standards.
Order online

 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL OF TOTAL CONTROL 

Cultivation and production of olive oil with the prospectus of usage of all the valuable ingredients.  The yield of this process, is extra virgin olive oil with the highest achievable quality characteristics at a competitive price.
Order Online

 

User Name

Password

Registration

Password recover

Empty basket

Security

Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’."
HOME Add to favorites Print Page